LJUSWORKSHOPS 2014 2016 2017

LEK, LUST & LÄRANDE

Interaktivitet & Upplevelse

Ljus har många fantastiska egenskaper och genom ljuset som fenomen och material kan vi utforska vår omvärld från både fantasifulla och fysikaliska perspektiv. Att undersöka ljus utmanar föreställningsförmågan och stimulerar nyfikenheten.

 

Ljuslabs workshops bygger upplevelser som involverar, skapar nyfikenhet och väcker intresse. Vi arbetar rumsligt och omslutande i stor skala och förstärker ljusfenomenen genom andra sinnen. Konstnärliga och naturvetenskapliga samband förenas i ett interaktivt utforskande som inkluderar alltifrån fysikaliska handgripliga experiment till mer illusionistiska upptäckter som utmanar föreställningsförmågan.

 

Foto: © 2014 Christina Vildinge

LJUS, FÄRG & RUM

Möte, konst & vetenskap

I ljuset finns samband vi intellektuellt kan förstå, men vår upplevelse av ljus framkallar också känslor och sinnesstämningar som lockar vår fantasi och kreativitet.

I ljuset möts konsten, sagan och vetenskapen, i ett och samma magiska fenomen. Vi kan förklara mycket av vad ljus är, men inte allt.

 

Ljuset från solen är en förutsättning för vårt liv på jorden. Ljus beskriver vår värld och berättar om vår plats. Genom ljuset kan vi se varandra och oss själva. Ljuset är en spännande väg att lustfyllt utforska många andra aspekter av livet, världen och oss själva. Det är ett sätt att upptäcka ny kunskap och vinna förståelse, men också ett sätta mötas - se varandra och vår omvärld, vara tillsammans och framför allt ha roligt!

EN INTERAKTIV UPPTÄCKTSRESA I LJUSFENOMEN

 

På höstlovet 2014 deltog över 100 barn från hela Göteborg i Ljuslabs ljusworkshop "Det lilla ljuset" på kulturhuset Blå Stället.

 

Tillsammans med workshopledaren färdades barnen genom en berättelse till solen och månens ljus, regnbågens färgspektra och spännande skuggspel. En konstnärligt utforskande ljusworkshop för barn 6-9 år som lockar fantasin och utmanar tanken.

 

Hälften av workshopplatserna var reserverade för barn

inom fritidsverksamheten i SDF Angered.

 

EN INTERAKTIV UPPTÄCKTSRESA I LJUSFENOMEN

 

"D E T L I L L A L J U S E T"

I det mobila ljuslabbet på Rymdtorget arrangerade SDF Östra Göteborg och Göteborg stad Kulturförvaltningen hösten 2016 en serie konstnärligt utforskande ljusworkshops för lågstadiet.

 

Tillsammans med workshopledaren "Ljusväktaren" utforskade 1000 skolbarn ljus med utgångspunkt från läroplanen.

Workshopen äde rum i ett mobilt lärande rum, byggt för utforskande av ljusfenomen.

 

L J U S I N S T A L L A T I O N E N "V Å R T L J U S"

Den utforskande upptäcktsfärden i det mobila rummet ägde rum i halvklass, parallellt som andra halvan av klassen skapade unika lykort för barnens ljusinstallation "Vårt ljus" tillsammans med Konstepidemins konstnärer i GöteborgsLokalers rum på Rymdtorget.

 

Det mobila ljuslabbet på Rymdtorget är byggt för undersökande av ljusfenomen

LJUS FÖRVANDLAR EN PLATS

 

"Ö P P E N I N B J U D A N"

Under vintern 2017 arrangerades kvällsworkshops på Rymdtorget. Tillsammans med unga, kvinnor och äldre utforskar vi hur ljus kan förvandla en plats och förändra vår närmiljö. Ljusworkshoparna har som mål att föreslå en permanent ljusinstallation på platsen.

 

 

 

Foto: © 2014 Christina Vildinge

LJUSWORKSHOPS

27-30 OKTOBER 2014

STUDION

KULTURHUSET BLÅ STÄLLET

ANGERED

KL 9.00, 11.00 OCH 14.00

LJUSWORKSHOPS

för skolan

14 NOVEMBER -

16 DECEMBER 2016

DET MOBILA LJUSLABBET

& KONSTEPIDEMINS RUM

RYMDTORGET

BERGSJÖN

 

KL 9.00 & 12.00

 

 

"Ljusgatan" barnens ljusinstallation på Rymdtorget

14 december 2016 -10 januari 2017

© Copyright Ljuslab 2016 All rights reserved