LJUSWORKSHOPS
Foto: © 2014 Christina Vildinge

LJUS, FÄRG & RUM

Möte, konst & vetenskap

I ljuset finns samband vi intellektuellt kan förstå, men vår upplevelse av ljus framkallar också känslor och sinnesstämningar som lockar vår fantasi och kreativitet.

I ljuset möts konsten, sagan och vetenskapen, i ett och samma magiska fenomen. Vi kan förklara mycket av vad ljus är, men inte allt.

 

Ljuset från solen är en förutsättning för vårt liv på jorden. Ljus beskriver vår värld och berättar om vår plats. Genom ljuset kan vi se varandra och oss själva. Ljuset är en spännande väg att lustfyllt utforska många andra aspekter av livet, världen och oss själva. Det är ett sätt att upptäcka ny kunskap och vinna förståelse, men också ett sätta mötas - se varandra och vår omvärld, vara tillsammans och framför allt ha roligt!

Foto: © 2014 Christina Vildinge

LEK, LUST & LÄRANDE

Interaktivitet & Upplevelse

Ljus har många fantastiska egenskaper och genom ljuset som fenomen och material kan vi utforska vår omvärld från både fantasifulla och fysikaliska perspektiv. Att undersöka ljus utmanar föreställningsförmågan och stimulerar nyfikenheten.

 

Ljuslabs workshops bygger upplevelser som involverar, skapar nyfikenhet och väcker intresse. Vi arbetar rumsligt och omslutande i stor skala och förstärker ljusfenomenen genom andra sinnen. Konstnärliga och naturvetenskapliga samband förenas i ett interaktivt utforskande som inkluderar alltifrån fysikaliska handgripliga experiment till mer illusionistiska upptäckter som utmanar föreställningsförmågan.

 

© Copyright Ljuslab 2016 All rights reserved