2016

LJUSWORKSHOPS

för skolan

14 NOVEMBER -

16 DECEMBER 2016

DET MOBILA LJUSLABBET

& KONSTEPIDEMINS RUM

RYMDTORGET

BERGSJÖN

 

KL 9.00 & 12.00

 

 

EN INTERAKTIV UPPTÄCKTSRESA I LJUSFENOMEN

 

"D E T L I L L A L J U S E T"

I det mobila ljuslabbet på Rymdtorget arrangerade SDF Östra Göteborg och Göteborg stad Kulturförvaltningen hösten 2016 en serie konstnärligt utforskande ljusworkshops för lågstadiet.

 

Tillsammans med workshopledaren "Ljusväktaren" utforskade 1000 skolbarn ljus med utgångspunkt från läroplanen.

Workshopen äde rum i ett mobilt lärande rum, byggt för utforskande av ljusfenomen.

 

L J U S I N S T A L L A T I O N E N "V Å R T L J U S"

Den utforskande upptäcktsfärden i det mobila rummet ägde rum i halvklass, parallellt som andra halvan av klassen skapade unika lykort för barnens ljusinstallation "Vårt ljus" tillsammans med Konstepidemins konstnärer i GöteborgsLokalers rum på Rymdtorget.

 

 

Det mobila ljuslabbet på Rymdtorget är byggt för undersökande av ljusfenomen

"Vårt ljus" Barnens ljusinstallation på Rymdtorget

14 december 2016 -10 januari 2017

© Copyright Ljuslab 2016 All rights reserved